Monx Publishing Platform; Van idee tot uniek concept

Met de komst van smartphones en tablets brak een nieuw tijdperk aan. Zeker na de introductie van de iPad openbaarden zich ongekende toepassingsmogelijkheden voor digitaal publiceren. Op dit moment is het zeker nog geen vervanging van ‘papieren media’. Deze vorm is zo'n duizend jaar oud en kent zo zijn voordelen. Nadelen zijn er echter ook aan verbonden: het ontbreken van actualiteit, geen audio/video en andere verrijkingselementen mogelijk, hoge kosten voor het druk- en distributieproces.

Na ruim vijfhonderd jaar drukwerk vindt er in hoog tempo een transitie plaats van papieren publicatievormen naar digitale publicaties. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat ‘digital publishing’ veeleer wordt gezien en ervaren als onmisbaar toevoeging op de ‘papieren publicatie’ dan als vervanging ervan. De extra dimensies die, in grote verscheidenheid, binnen digitaal publiceren aan een publicatie kunnen worden toegevoegd liggen hieraan ten grondslag. Vooralsnog zal het merendeel van digitale publicaties complementair zijn aan de papieren editie, maar voor de lezer een aanzienlijk toegevoegde waarde creëren. Een meerwaarde die door de lezer al snel als onmisbaar zal worden beschouwd.

Voor bedrijven, organisaties en instellingen betekent digitaal publiceren echter naast de aloude bekende en vertrouwde papieren uitgave extra inspanning en kosten. En ja, wie zit daar op te wachten? De afgelopen jaren werden gekend door een toenemende crisissfeer. Het consumentenvertrouwen is laag. De ‘hand op de knip’ gedachte viert hoogtij, letten op kosten en vermijden van onnodige uitgaven is het motto. Toch zal de trend, overgang naar digitale publicaties, worden gevolgd. De voordelen die deze uiting elke organisatie, oplevert zijn evident en daardoor aanlokkelijk. Daarnaast de markt vraagt erom en concurrenten dwingen het af.

Monx focust zich reeds enkele jaren op het fenomeen digitaal publiceren. Vanuit het idee dat deze vorm van publicatie voor elke organisatie tegen een minimaal kostenniveau bereikbaar moet zijn is een oplossingsconcept gedefinieerd. Vanuit dit concept is het Monx Publishing Platform bedacht en ontwikkeld. Met recht kan nu gesproken worden over het feit dat de voordelen en toegevoegde waarde van digitaal publiceren voor elke organisatie, ongeacht zijn omvang, bereikbaar is.

Van idee tot uniek concept; het Monx Publishing Platform.

  • De oplossing voor eenmanszaak tot multinational;
  • Binnen 24 uur naar een verrijkte digitale publicatie;
  • Begeleiding bij uw eerste publicatie;
  • Geen aanschaf van software benodigd;
  • Geen technische kennis benodigd;
  • Voordelig en eenvoudig prijsmodel.