Kansen voor digitaal merk bouwen blijven onbenut

Geen mediumtype groeit zo snel als digitaal. Digitale reclame is in de periode 2002 tot 2012 in omzet gegroeid van 100 miljoen naar één miljard euro. Een voortzetting van de jaarlijkse groei wordt echter bedreigd door een toenemende kloof tussen adverteerders en digitale publishers.

Het, door IAB Nederland, gepubliceerde whitepaper ‘zoomt’ in op de merkeffecten via digitale media. De whitepaper is voortgekomen uit een maandenlang onderzoek. De 20 grootste adverteerders hebben hun bijdrage geleverd door deel te nemen aan diepte-interviews. Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen onder digitale uitgevers.

De toenemende kloof tussen adverteerders en digitale publishers wordt met name duidelijk wanneer de rol die digitale marketing speelt nader wordt geanalyseerd. Kijkend naar de rol van het genereren van leads en sales dan zien we een behoorlijke toename. In het zogenoemde ‘performance-based’ advertising sluit vraag en aanbod goed op elkaar aan. De mogelijkheden van online branding van merken, zoals het verhogen van de naamsbekendheid of verbeteren van het imago worden echter aantoonbaar minder ingezet. Uitgaven voor online campagnes in deze categorie blijven hierdoor ver achter. Ook wordt ervaren dat de arbeidsintensiteit en de kosten voor de creatie online erg hoog zijn.

De creatie online is vaak erg arbeidsintensief. Als je het goed wilt doen, heb je ontzettend veel varianten nodig. Dan staan de plaatsingskosten niet meer in verhouding tot de creatiekosten.
Esmee Rozemeyer, Ahold 

Monx herkent zich in deze stelling en heeft hier reeds op geanticipeerd met de introductie van het geheel zelf ontwikkelde UPF formaat. Middels UPF worden de genoemde varianten in een handomdraai gecreëerd door een grafisch vormgever.

Het grote potentieel van digitale media wordt momenteel dus nog onvoldoende benut door marketeers. Dit is de conclusie van het onderzoek van IAB Nederland. Merken die op grote schaal invloed willen uitoefenen kunnen dat met een commercial op televisie makkelijker realiseren dan via digitale media. Een versnippering van benodigde kennis binnen het bedrijf, het ontbreken van juiste partners voor digitaal publiceren gecombineerd met het ongekend groot aantal digitale uitgevers zijn hier debet aan.

Plaats een reactie