Digitaal publiceren met het Monx Publishing Platform

Medialand is in beweging. Accenten verschuiven, digitaal publiceren wordt toegevoegd of vervangt in sommige gevallen 'papieren' publicaties. De kracht en daardoor de aantrekkelijkheid van digitaal publiceren is primair gelegen in de extra's die deze vorm van publiceren oplevert. Extra’s die binnen het Monx oplossingsconcept op uiterst eenvoudige en daardoor voor elke organisatie betaalbare wijze worden gerealiseerd. De klant roept: voeg aan de papieren publicatie toe audio, video, foto’s tot en met het toevoegen van hyperlinks. Het Monx Publishing Platform is hiervoor ingericht en maakt dit tot kinderspel. Daarnaast oogt de wereld waarbinnen lezen van digitale publicaties mogelijk moet zijn veelomvattend en complex. Dit vanwege de grote verscheidenheid aan tablets (iPad’s, Galaxy Tab’s), PC's, besturingssystemen (iOS, Android), schermformaten, resoluties etc. Het Monx Publishing Platform ondervangt binnen haar systematiek ook deze problematiek volledig.

Succes

Succes creëer je niet alleen. Waardering en het daaruit voortvloeiende succes is gebaseerd op de toegevoegde waarde die je als organisatie creëert voor je klanten. In een complexe en competitieve wereld waar verandering, nieuwe inzichten en technologische vernieuwing de boventoon voeren is samenwerking een noodzaak. Samenwerken, met partners om het antwoord te vinden op uitdagingen en kansen te benutten, is voorwaarde voor succes en overleven.

Professionals worden gekenmerkt door passie, durf en kwaliteit. Daarnaast zijn ze aanvullend voor elkaar op het gebied van ‘tools’, contacten en specifieke vaardigheden. Monx is de partner voor professionals die zich bewegen op de vakgebieden reclame, marketing en 'printed media'.

Onze partners

Het Monx Publishing Platform biedt de eenvoudigste en goedkoopste oplossing voor digitaal publiceren. Voor professionele organisaties de kans bij uitstek met een uniek concept relaties hiervan te overtuigen. Monx beschikt over de tools en stelt deze graag aan haar partners beschikbaar om het bewustmakingsproces, dat digitaal publiceren tot grote voordelen leidt voor nagenoeg elke organisatie, gestalte te geven.

Win-winsituatie

Het partnership dat wij met u vormen is de basis van waaruit uw relaties de weg wordt gewezen de voordelen van digitaal publiceren zich eigen te maken en hiervan profijt te trekken. Of het nu gaat om prospects óf om de verbreding van dienstverlening aan bestaande klanten, wij opereren als uw partner.

Graag komen wij met u in contact. Wij willen u graag leren kennen, leren begrijpen en onderzoeken op welke wijze wij met u digitaal publiceren onder uw relaties kunnen promoten en in de dagelijkse praktijk gestalte kunnen geven. Wij staan garant voor een win-win partnership. Neem contact met ons op.